News

03. January 2013 | G. Pétur Matthíasson

All the presentations to be found in the "Program"

Now after the finish of the Via Nordica 2012 - At a Crossroads conference all the presentations or lectures can be found through the Program. Just press or click on the Program button at the top of this page. It's next to the Welcome and just before... See more
13. June 2012 | Henriette E. Busterud

Norge overtar ledelsen

Tradisjonen tro ble det overrakt en klubbe i forbindelse med at ledelsen av NVF overføres til et nytt land for fire år. Nå var det veidirektør Terje Moe Gustavsens tur til å motta denne fra den islandske ordførande Hreinn Haraldsson See more
13. June 2012 | Göran Fält

Tre bilder av framtiden

Bilar som kan köra utan förare, för att kunna delas av flera.
En ny transportpolitik som sätter kundernas behov före tekniska prestigeprojekt.
En mäktig natur som sätter gränserna för vad människan kan göra .

Det var tre bilder av framtiden som... See more
13. June 2012 | Henriette E. Busterud

14-åring kjørte best

14 år gamle Rafnar Fridriksson fikk mest poeng i en konkurranse om økonomisk kjøring og oppbremsing i kjøresimulator. See more
13. June 2012 | Kjell Wold

Fremtidens tunnelvisjon

Fremtidens visjon må være tunnelbygging som blir billigere, raskere og sikrere samtidig som den tar mer hensyn til miljø og varighet, reduserer behovet for reparasjoner til et minimum og ikke forstyrrer trafikken. See more
13. June 2012 | Göran Fält

Framgång för nya affärsformer

– PPP (public private partnership) är en affärsform som fungerar om den används på rätt sätt och i lämpliga projekt.
Så sammanfattade Magnus Lundberg en genomgång av nio projekt från de nordiska länderna, som prövat nya affärsformer för vägbyggen. See more
13. June 2012 | Mark S. Berger

NVFs siste æresmedlem

Finske Pär-Håkan Appel ble tirsdag utnevnt til æresmedlem i NVF. Appell blir den siste personen som får denne utmerkelsen. See more
12. June 2012 | Christina Wildfang Nissen

Trafikanten skal nemmere fra A til B

Med mere trængsel på vejene, øget konkurrence på trafikområdet og trafikanter, der efterspørger mere service og information, skal Vejdirektoraterne i højere grad tilpasse sig brugernes behov. Mobilitet og network operations kan være veje frem. See more
12. June 2012 | Kerstin Ericsson

Utskottet Beläggningars forskningstävling

Tävlingen kom till på initiativ av beläggningsutskottet och arrangeras sedan mer än tio år. Den är ett utrednings- och forskningsprojekt där varje nordiskt land i utskottet utser en representant. See more
12. June 2012 | Göran Fält

Baltisk utbildning för vägsäkerhet

En gemensam utbildning i vägsäkerhet för olika yrkesgrupper från flera länder, det är en del i EU-projektet Baltris Road safety, som finns bland utställarna på Via Nordica.
– Via Nordica är rätt forum att visa upp vårt projekt, säger Zsuzsanna... See more
12. June 2012 | Henriette E. Busterud

Idékatalog for universell utforming

20 prosent av oss har en form for funksjonshindring på grunn av vanskeligheter med å gå, syn eller hørsel. Denne andelen vil øke med 40 prosent de neste tretti årene. NVF har laget en idékatalog med eksempler på hvordan en tilrettelegger så alle... See more
12. June 2012 | Christina Wildfang Nissen

Hvad siger deltagerne til kongressen?

Vi er halvvejs i kongressen, og vi tager en status på, hvordan det går. Læs hvad nogle af deltagerne synes, har været det mest interessante indtil nu. See more
12. June 2012 | Kjell Wold

Vegvann forurenser mindre enn ventet

Innholdet av tungmetaller i 70 undersøkte regnvannbasseng langs danske motorveger er omtrent på samme nivå som i vassdrag og innsjøer i Danmark forøvrig. See more
12. June 2012 | Göran Fält

Nollvisionen blir global – och billigare

Trafikolyckor är ett stort globalt hälsoproblem. Nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken – får nu stöd världen över. Nya affärsmodeller behövs, med mer samarbete mellan den offentliga och privata sektorn... See more
12. June 2012 | Mark S. Berger

Picture Parade

960 personer
18 land.
54 utstillere

Her er Via Nordica i bilder. See more
11. June 2012 | Håkon Aurlien

Går inn for elektrisk transport

-Overgang til elektrisk drevne biler og hydrogenbiler i Reykjavik vil gi 6-8 ganger høyere utslippsreduksjon over tid enn satsing på buss og bane, sier Torstein R Hermannsson og Asgeir Ivarsson i rådgivningsselskapet Mannvit. See more
11. June 2012 | Göran Fält

Grönare vägfrakt inom räckhåll

Det är möjligt att halvera lastbilars koldioxidutsläpp räknat per tonkilometer fram till år 2020.

- Vi kan göra det, men det kräver stöd från kunder och lagstiftare, säger Lars Stenqvist från lastbilstillverkaren Scania. See more
11. June 2012 | Göran Fält

Vägar till välstånd och förtroende

Byggen av vägar och annan infrastruktur har genom historien varit viktiga förutsättningar för att skapa utveckling och välstånd.

För att i dag fatta rätt beslut om infrastrukturen krävs att de nordiska länderna slår vakt om förtroendet mellan... See more
11. June 2012 | Christina Wildfang Nissen

Snoren klippet til udstillingen

Der er blevet arbejdet til det sidste for at få udstillingen sat op og klar til åbning mandag. I år er der sammenlagt 54 stande på Via Nordica. Se billeder fra standene rundt i Harpa. See more
11. June 2012 | Henriette E. Busterud

Elever bygger bruer

Seks islandske ungdomsskole-elever bruker litt av ferien på å bygge bruer på utstillingen til "Kompetansegruppen" under Via Nordica. See more
11. June 2012 | Kjell Wold

Sterk Via Nordica åpning

Ordfôrande i Nordisk Vegforum (Nordic Road Association-NVF) Hreinn Haraldsson åpnet den 21. nordiske vegkongressen, Via Nordica 2012, til vakker islandsk sang og musikk og storslåtte naturbilder. See more
10. June 2012 | Håkon Aurlien

Møttes på historiske veger

Søndag var mange NVF-kongressdeltakere på rundreise i Røykjaviks omgivelser. Gunnar Bjørnasson var omviser for NVFs miljøutskott See more
10. June 2012 | G. Pétur Matthíasson

Exhibition being set up in Harpa

The exhibition is being build steadily an Sunday afternoon a lot was going on. Some Exhibitors had already done everything necessary but others were in full swing and the third group hat yet to arrive. But it seems that everything will be in its... See more
07. June 2012 | G. Pétur Matthíasson

Fremtiden på Via Nordica 2012

Via Nordica har fået en ny hjemmeside. Den man læser her og nu. Den har det meste af samme oplysninger som den gamle f.ex om programmet, forelæsere og abstrakter. Det som er nyt er den her nyheds siden. Her vil man lægge ind nyheder alle konference... See more
07. June 2012 | G. Pétur Matthíasson

The future - Conference news in your mobile

The Via Nordica 2012 has gotten a new webpage, the one you are reading now. It has most of the same information as the old page, f.ex. the same information about the program with all the abstracts and cv of speakers. What is new is this news page... See more
05. June 2012 | G. Pétur Matthíasson

Excitement in Iceland June 2012

The Via Nordica 2012 conference in Iceland 11th -13th June is shaping up. Apart from 20 parallel sessions arranged by the Nordic Road Association's (NVF) 16 Technical committees there will be five Plenum sessions with many interesting speakers See more