Elever bygger bruer

11.06 2012 | Henriette E. Busterud

Elever bygger bruer

Seks islandske ungdomsskole-elever bruker litt av ferien på å bygge bruer på utstillingen til "Kompetansegruppen" under Via Nordica. 

- Vi har satt rekruttering høyt på programmet i Kompetansegruppen i NVF. Dette er noe alle de nordiske landene sliter med, og det er viktig å inspirere elevene i ung alder. Vi ville det skulle være en aktivitet på standen vår under Via Nordica og fikk kontakt med en lærer som fikk med seg seks elever som ville komme å bygge bruer på standen vår. Det forteller Olav Beier fra Statens vegvesen som er medlem av Kompetansegruppen.

Beier forteller at de seks elevene både bygger bruer ut fra et byggekonstruksjonssett og etter eget hode.
- Etter at de har bygd bru etter en modell og har skjønt prinsippet for konstruksjonen, kan de prøve å lage sin egen bru av grillpinner eller papirrør. I tillegg får de prøve seg på Westpoint bridge-design, der en konstruerer bruer som ikke skal koste mer enn et visst beløp, sier Beier, som er glad for at de islandske elevene stiller opp selv om de har sommerferie. 

- I Norge lærer vi opp lærere til å drive teknologiprosjekt på skolen. Brubyggingskonseptet vi har med her er en del av dette. Vi håper elevene synes slike prosjekt er morsomme, slik at de allerede i tidlig alder blir inspirert til å velge teknologifag senere, sier Beier. 


Alle foto: Brynjar Gauti. (Trykk på foto for større visning)

 


LeitaSponsors