Vägar till välstånd och förtroende

11.06 2012 | Göran Fält

Vägar till välstånd och förtroende

Den svenske historikern Gunnar Wetterberg inledde plenum 1 med att peka på att historieskrivningen ofta förbisett vägbyggen och annan infrastruktur som förklaring till utveckling och framsteg.

Han gav exempel från dansk järnålder och svenskt 1600-tal på hur vägbyggande haft avgörande betydelse för historiens utveckling:

– Min poäng är att när vi haft verkliga genombrott i utvecklingen så har vi samtidigt sett drastiska satsningar på vägutveckling i våra länder.

De som fattat de här besluten var kungar som Harald Blåtand eller mäktiga statsmän som kanslern Axel Oxenstierna. En bortskämd halvbror till drottning Kristina kunde bli både baron och få sitta i riksrådet, men förtroendet att leda landets vägbyggen fick han inte.

Den isländske professorn i filosofi Páll Skúlason fortsatte att diskutera beslutsfattandets förutsättningar. Han tog sitt exempel från 1900-talets lyckade vägbyggen på Island, som öppnade den otillgängliga ön för moderniseringen.

– I början av 1900-talet fanns det en stark fokus på offentliga nyttigheter. Det fanns klar förståelse för hur viktigt det var att bygga ett vägsystem och det fanns utbrett samförstånd om målen. Därför lyckades man.

– I dag har vi en olycklig fokusering på kommersiella varor och en felaktig föreställning att den privata sektorn alltid är effektivare än den offentliga, menade Skúlason.

Offentliga investeringar beslutas i ett samspel mellan tre grupper; experter, politiker och allmänhet. Det finns i dag en brist på förtroende mellan dessa spelare. Att bygga upp detta förtroende är den stora frågan. Det gäller att bygga upp en gemensam förståelse för situationen och bli överens om målen, enligt Skúlason.

– Gruppen av experter är viktigast. Här finns dygder som opartiskhet, objektivitet och effektivitet. Men det krävs både professionell kunskap och en mer andlig och moralisk förståelse.

– Vägen är inte bara något som tar oss från en plats till en annan. Den är även en stark symbol för orientering i tillvaron, om vi tappar vägen har vi kommit vilse, avslutade Skúlason.

I den följande paneldebatten deltog även inrikesminister Ögmundur Jónasson, landshövding Ingemar Skogö och professor Elisabeth Deakin från Berkelyuniversitetet. De var överens om vikten av att slå vakt om det förtroende som har sin grund i den nordiska traditionen av lokalt självstyre.  


LeitaSponsors