Grönare vägfrakt inom räckhåll

11.06 2012 | Göran Fält

Grönare vägfrakt inom räckhåll

Lars Stenqvist (1).jpg

Det är möjligt att halvera lastbilars koldioxidutsläpp räknat per tonkilometer fram till år 2020.

- Vi kan göra det, men det kräver stöd från kunder och lagstiftare, säger Lars Stenqvist från lastbils-tillverkaren Scania.

Förbättrad logistik, biobränslen, fordonsteknik och snålare körning kan tillsammans ge stora effekter för att minska utsläppen från tunga fordon, förklarade Lars Stenqvist under plenum 2, Vägtrafiken blir grönare.

Till stor del handlar det om åtgärder som bygger på beprövad teknik. Vissa saker kan införas snabbt, som längre fordons-kombinationer eller areodynamiska åtgärder som minskar luftmotståndet.

Scania kommer exempelvis att pröva 32 meter långa fordonskombinationer i Sverige i höst, som reducerar utsläppen med 29 procent. Ett annat exempel är en areodynamisk påbyggnad baktill på fordonen. 30 centimeters påbyggnad räcker för att reducera bränsleåtgången med 1,5 procent. Den är tillåten i Sverige och Danmark, men stoppas i Tyskland, så den måste monteras av på färjan till kontinenten. Längre påbyggnader skulle sänka bränsleåtgången ytterligare.

Det här är exemple på att det krävs samordnade regler och lagstiftning för att nå målen. Standardisering är också något som är viktigt för försöken med elektrifierade motorvägar.

- Olika standarder inom det här området skulle vara en katastrof, här har myndigheterna en stor roll att spela, säger Lars Stenqvist, som uppskattade möjligheten att under Via Nordica få möta så många representanter för de nordiska trafikmyndigheterna.

 

Jacques Marmy från IRU, International Road Transport Union, sa att tunga trafikens koldioxidutsläpp har minskat och med innovativa motorer som drar mindre bränsle och därtill en ändrad körteknik som sparsam körning, kommer bränsleförbrukningen att minska ännu mer. Längre fordonsekipage än idag är och aerodynamiska fordon kan ytterligare minska det totala koldioxidutsläppet.

 


LeitaSponsors