Går inn for elektrisk transport

11.06 2012 | Håkon Aurlien

Går inn for elektrisk transport

 

Energi i Røykjavik.JPG

-Overgang til elektrisk drevne biler og hydrogenbiler i Reykjavik vil gi 6-8 ganger høyere utslipps-reduksjon over tid enn satsing på buss og bane, sier Torstein R Hermannsson (til høyre) og Asgeir Ivarsson i rådgivnings-selskapet Mannvit.

I et foredrag på NVF-konferansen mandag presenterte de mulighetene for å redusere klimagassutslipp fra biltrafikken.

-Mye kan gjøres med bedre teknologi men også adferd må endres. Folk må sykle og gå mer, og de må tenke mer på energieffektivitet når de reiser med bil, sier de.

Slik er det i alle nordiske land. Men i foredraget viste de at Reykjaviks innbyggere reiser mer med bil enn befolkningen i andre nordiske byer.

Nordisk transport.jpg

Det betyr at nytten av å satse på mer energivennlige kjøretøyer er noe høyere i Reykjavik enn i de andre landene. Overgang til elektriske biler, med energien lagret i batterier eller i hydrogen, er dramtisk overlegent andre løsninger men vil i andre byer være noe mindre overlegen enn det tabellen viser for Reykjavik. 

Energi Røykjavik.jpg

-Vi har lavere strømpriser enn de nordiske landene og også et spesielt reisemønster med kortere avstander mellom arbeid og jobb enn det som er vanlig i andre nordfiske byer. Dette påvirker nytten av tiltak som kan være aktuelle for å redusere klimagassutslipp, sier de.

Island produserer elektrisk strøm fra varme kilder. Infrastrukturkostnadene for ordinær batterilading er svært lave. Gjøres elektrisitet om til hydrogen blir infrastrukturen langt dyrere. Island har i dag en hydrogen-fyllingsstasjon.

Rapporten viser at utgiftene for å gå over til elektriske biler vil være de samme pr tonn CO2-reduksjon som å få til et bedret bussystem. Utgiftene er betydelig høyere for hydrogenbiler. Utgiftene til etablerling av et sporveissystem ligger midt i mellom.


LeitaSponsors