Nollvisionen blir global – och billigare

12.06 2012 | Göran Fält

Nollvisionen blir global – och billigare

YG9A8443.jpgTrafikolyckor är ett stort globalt hälsoproblem. Nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken – får nu stöd världen över. Nya affärs-modeller behövs, med mer samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

– Erfarenheten visar att det blir allt billigare att rädda liv, inte dyrare, säger Matts-Åke Belin.

 

 

 

Lars Ekman inledde plenum 3 om trafiksäkerhet med att berätta att NVF för åtta år sedan hade en paneldebatt om den svenska nollvisionen. Den sågs då som en intressant tanke som kanske kunde spridas till fler länder.

– I dag behöver vi ingen sådan debatt. Det är uppenbart att nollvisionen blivit global, sa Lars Ekman.

Matts-Åke Belin från Trafikverket berättade som det förändrade tankesättet bakom nollvisionen. Istället för att lägga skulden på individen, läggs fokus på att skapa system och trafikmiljöer som är förlåtande och anpassade till vad människor kan klara av:

– Det är en dramatisk skillnad i tankesätt. Vi ser nu att människor kräver säkerhet och väljer de säkraste alternativen.

Fas ett av nollvisionen i Sverige har inneburit anpassade hastighetsgränser och förbättrad vägutformning med exempelvis 1+2-vägar. De har gett tydliga resultat i färre dödade och skadade.

Nu går Sverige in i fas 2, med fokus på hastighetsefterlevnad och oskyddade trafikanter. Utvecklingen kräver även nya affärsmodeller, med mer samarbete med privata aktörer inom fordonsindustri och telekommunikation, samt professionella användare.

Diensh Sethi från WHO berättade att FN proklamerat ett decennium av handling inom trafiksäkerhet från 2011 till 2020, med målet att rädda 5 miljoner liv i trafiken, jämfört med om inget skulle göras.

Anders Eugensson från Volvo berättade om företagets mål att ingen ska dödas eller skadas i en ny Volvo 2020. Ny teknik i bilen varnar föraren för faror och tar i sista hand över med automatisk styrning eller bromsning, för att undvika en olycka.

– Bilen ska bli som bondens häst. Bonden kan styra den, om bonden somnar styr hästen själv hemåt, och om bonden vill köra mot en sten eller ett stup så vägrar hästen, sa Anders Eugensson.

I den avslutande paneldebatten fanns stor enighet, utom när det gäller behovet av regler. Anders Eugensson ansåg att marknaden hittar de bästa lösningarna och att regler bara hindrar utvecklingen. Medan Diensh Sethi hävdade att regler behövs för att sätta en lägsta acceptabel standard.

 


LeitaSponsors