Idékatalog for universell utforming

12.06 2012 | Henriette E. Busterud

Idékatalog for universell utforming

Solbjerg tillgänglighet.jpg20 prosent av oss har en form for funksjonshindring på grunn av vanskeligheter med å gå, syn eller hørsel. Denne andelen vil øke med 40 prosent de neste tretti årene. NVF har laget en idékatalog med eksempler på hvordan en tilrettelegger så alle kommer seg enkelt fram fra A til Å. 

 

Om tretti år vil det være tre ganger så mange over åtti år som i dag. Universell utforming gjør at alle kommer seg lettere fra start til mål. Når man tilrettelegger må man tenke på alt fra hvordan folk får informasjon og kjøper billett til å komme seg på og av transportmiddel, gangfelt og knutepunkter. De som jobber med universell utforming i NVF har nylig oppdatert sin idékatalog

Detaljene er viktige når en skal bygge, og det er smart at også noen andre en byggherren tar en revisjon av hvordan tilgjeneligheten er - både ut i fra planer og når anlegg er bygget. Det gjør at en avdekker problemer og kan komme med forslag til løsninger. 

Karin Renström.jpgKarin Renström från konsultföretaget Vectura berättade om innehållet i idékatalogen. Där finns exempel på både bra och mindre bra utformningar. Det visar sig att de nordiska länderna är överens om mycket, men att det skiljer sig ibland, exempelvis olika höjd på kantsten och utformning av övergångsställen. Det är viktigt att tänka på vad som är svårt för rullstolsburna och synskadade, men det ska även fungera bra med drift och underhåll.

– När det gäller ledlinjer och gångstråk kan man så långt som möjligt använda sig av det som redan finns och komplettera med konstgjorda, säger Karin Renström. Här jobbar vi ganska lika över länderna. Och det är bra om det är tydliga kontraster i stråken med stor skillnad mellan ljust och mörkt.

Roger Johansson tillganglighet1.jpgRoger Johansson från konsultföretaget Sweco talade om Shared space, det vackra och väl utformade stadsrummet med väl integrerad trafiklösning. Ett aktivt stadsrum för alla.

– Gågator med betongplattor började man bygga på 1950-talet, senare kom smågatstenen och nu finns den tredje generationen som har både form och funktion. Så kan vi hoppa över steg ett och två där vi gjort misstagen och gå direkt på steg tre, sa Roger.

Med formen är det viktigt att visa vad vi vill ska hända på ytan. Det ska inte komma som en överraskning eller av en slump. Det ska vara tydligt och folk ska känna sig trygga i miljön. Se på helheten, fundera på vad du vill ska hända. Det kommer att leda till olika lösningar.

tillganglighet publik 1.jpg

 


LeitaSponsors