Baltisk utbildning för vägsäkerhet

12.06 2012 | Göran Fält

Baltisk utbildning för vägsäkerhet

En gemensam utbildning i vägsäkerhet för olika yrkesgrupper från flera länder, det är en del i EU-projektet Baltris Road safety, som finns bland utställarna på Via Nordica. – Via Nordica är rätt forum att visa upp vårt projekt, säger Zsuzsanna Toth-Szabo som har arbetat med utbildningen.

Toth-Szabo är forskare från Lunds universitet och har medverkat till att ta fram utbildningen. Den här konferensen fokuserar mycket på vägkonstruktion. Det är en bra utgångspunkt, om man börjar med att bygga säkra vägar är det mycket lättare att arbeta med vidare trafiksäkerhet.

Baltris drivs av svenska Trafikverket och vägverken i Estland och Litauen, tillsammans med universiteten i Tallin, Vilnius, Riga och Lund. Syftet är att länderna tillsammans ska uppnå förbättrad vägsäkerhet i länderna kring Östersjön.

– De viktigaste resultaten är att vi tagit fram ”best practice” för vägsäkerhet och att vi genomfört samordnade utbildningar med teori och praktik, med deltagare från olika yrkesgrupper och länder, säger Zsuzsanna Toth-Szabo.

 På bilden syns Eva Hast och Anneli Nilsson från Trafikverket tillsammans med Zsuzsanna Toth-Szabo.Baltris.jpg


LeitaSponsors