Utskottet Beläggningars forskningstävling

12.06 2012 | Kerstin Ericsson

Utskottet Beläggningars forskningstävling

Mats Wendel2.jpgTävlingen kom till på initiativ av beläggningsutskottet och arrangeras sedan mer än tio år. Den är ett utrednings- och forskningsprojekt där varje nordiskt land i utskottet utser en representant.

Mats Wendel är ställföreträdande chef för Nationellt underhåll BanaVäg och ingår i utskottet Beläggningars forskningstävling.

Tävlingen kom till på initiativ av beläggningsutskottet och arrangeeras sedan mer än tio år. Den är ett utrednings- och forskningsprojekt där varje nordiskt land i utskottet utser en representant.

– En vinnare utses varje år, berättar Mats Wendel. Bidragen presenteras och därefter röstar utskotten fram en vinnare. Förutom äran får vinnaren även en summa pengar.

Om bidragen 2012 i korthet
Norge om textur och buller
Island om att använda fiskolja i ytbehandlingen
Danmark om funktionskontrakt
Finland om återvinning av asfalt
Sverige om cykelvägars komfort

– Den här tävlingen sprider kunskap och kompetens över våra gränser, säger Mats Wendel.

Beläggningars F o U pris kompetensutvecklingspris äger rum i Eldborg kl 16.00-16-45.


LeitaSponsors