Framgång för nya affärsformer

13.06 2012 | Göran Fält

Framgång för nya affärsformer

– PPP (public private partnership) är en affärsform som fungerar framgångsrikt om den används på rätt sätt och i lämpliga projekt.

Så sammanfattade Magnus Lundberg från Trafikverket sin genomgång av nio projekt från de nordiska länderna, som prövat nya affärsformer för vägbyggen. Förutom byggande innebär det ofta att utföraren även får ansvar för drift och underhåll av vägen under en längre tid.

– PPP och liknande affärsformer med totalentreprenad ger större frihet för utföraren, som får ta större ansvar och fler risker under längre tid. Projekten kan genomföras snabbare och till lägre kostnader om vi ger anbudsgivarna frihet att tillvara sin erfarenhet och kreativitet, förklarade Magnus Lundberg.

Med exempel från Sverige, Danmark, Norge och Finland visade han hur projekt med nya affärsformer bland annat blivit klara före utsatt tid, innehållit innovativa konstruktionslösningar och gett bättre trafiksäkerhet.

Det finns olika betalningsformer. Leverantören får hjälpa till med hela eller delar av finansieringen under byggtiden. Från svenska ”PPP-light”, där utföraren får en del betalt under byggtiden. Till den danska modellen, där utföraren får hela kontraktsumman utbetald först den dag trafiken släpps på. En nätt liten faktura på 1,3 miljarder danska kronor!

Beställarorganisation och tekniska regelverk måste också anpassas till de nya affärsmodellerna, framhöll Magnus Lundberg.

Bestellar-roll

Stefan Engdal, sjef for investeringar i det svenske Trafikverket, oppfordret i sitt innlegg til rendyrking av bestillerrollen. Han viste til at alle de nordiske transportetatene har endret organisering siden 1980 og 90-tallet. -Vi kan si det slik at "de forlot oss", at arbeidere og utførande ikke er der og at vi nå må forandre oss for å fylle rollen som bestiller, sa han.

-Vår grunnleggende rolle er å legge til rette for tilgjengelighet, med ivaretakelse av trafikksikerhet og miljø. Vi må konklurranseutsette det vi vil ha, ikke hvordan jobben skal gjøres. Det kan skape grunnlag for FOU, nye tekniske løsninger. I Trafikverket ønsker vi å øke produktiviteten med 2-3 prosent hvert år, sa Stefan Engdal.

_B2D4215.jpg

Foto: Brynjar Gauti


LeitaSponsors