Utskottet för Utformning av vägar och gator

13.06 2012 | Kerstin Ericsson

Utskottet för Utformning av vägar och gator

Ett av de 16 utskotten som finns representerade på Via Nordica ör Utskottet för vägars utformning.

Varje år sedan 2009 utser utskottet ett speciellt tema.
– Första året var temat Kampen om gaturummet – vem vinner. 2010 var det Svaga trafikanter och förra året Förnyelse av vägar, berättar Valtyr Thorisson, vägprojektör på Vegagerdin i Reykjavik. Detta avslutas sedan med ett öppet seminarium på respektive tema.

Förnyelse av vägar innebär exempelvis hur vi arbetar med vägar som är dåliga och har låg standard och om vägar som förstörts vid översvämningar, hur vi reparerar dem.

Valtyr o Stein 500.jpg

Valtyr Thorisson, vägprojektör på Vegagerdin i Reykjavik och Stein Kleiven, projektledare Stora projekt, Trafikverket Göteborg, är två av dem som bemannar utskottets monter under Via Nordica.


LeitaSponsors