Fremtidens tunnelvisjon

13.06 2012 | Kjell Wold

Fremtidens tunnelvisjon

-Fremtidens visjon må være tunnelbygging som blir billigere, raskere og sikrere samtidig som den blir mer  miljøvennlig og varig, reduserer behovet for reparasjoner til et minimum og ikke forstyrrer trafikken. Det sa Hermann Sigurdsson fra Istak på tunnelsesjonen onsdag morgen, der risikoanalyser, livssyklus kostnader og effektiv tunnelbygging var tema. De viktigste fakotrene for mer effektiv tunnelbygging i fremtiden, er etter Sigurdssons mening bedre teknisk utstyr, dyktigere og mer utdannet arbeidskraft, bedre organisering, teknologisk utvikling samt miljø- og kontrsaksmessige forbedringer.

Hermann 002.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun på to felt mente Sigurdsson det var grunn til noe bekymring: Det er vanskelig å rekruttere nye tunnelarbeidere til tøffe og krevende arbeidsoppgaver. Og han undret seg samtidig over de ulike kulturene og tenkemåtene i norsk og svensk tunnelplanlegging og tunnelbygging. Her har vi mer å hente på enda tettere og bedre samarbeid, mente han.

 


LeitaSponsors