To NVF-priser til Norge, en til Island

13.06 2012 | Håkon Aurlien

To NVF-priser til Norge, en til Island

To av tre NVF-priser gikk til Norge ved avslutningen av NVF-kongressen, en gikk til Island.pris-ypsilon.jpg

-Dette er veldig hyggelig for vi har jo etterhvert fått noen priser for Ypsilonbrua, sa Tove Paule, varaordfører i Drammen by, da hun mottok NVFs Brupris 2012 for den snart fire år gamle fotgjengerbrua over Drammenselva.

De nordiske landene hadde hver nominert to bruer til den prestisjefylte prisen. Til slutt stod det mellom to fotgjengerbruer og juryleder Risto Kiviluoma avgjorde saken med sin stemme.

-Statuttene for prisen er utformet slik at vi premierer en bru som utvikler brufaget, sier Kiviluoma.

-Ypsilonbrua har alle kvalitetene til en god bru. Den er en bru som trengs for å komme over elva. Den passer inn i omgivelsene der den står. Den er veldig attraktiv som konstruksjon og er blitt et landemerke. Og så er det en teknisk sett sunn konstruksjon, sier han.

Brupris-jury.JPG 

Tre av juryens medlemmer foran kandidatene, fra v Morten Wright Hansen (Norge), Risto Kiviluoma (Finland) og Guðrún Þóra Garðarsdóttir (Island). Ingen kunne gi stemme til en kandidat fra eget land.

 

 

 

 

 

Kompetanseprisen

NVFs kompetansepris gikk til Norge og juryleder Jens Pedersen kunne overrekke premien til Lillian Fjærdingen som leder organisasjonen Næringslivsringen. Dette er en organisasjon som knytter det tekniske høyskolemiljøet i Trondheim sammen med veg- og trafikksektoren, og som får mye av æren for at antallet søkere til høyere teknisk utdanning er doblet de ti siste årene.

 Kompetansepris.JPG

Juryleder Jens Pedersen kunne overrekke premien til Lillian Fjærdingen som leder organisasjonen Næringslivsringen

 

 

 

 

 

 

 

-Vi fikk inn fire kandidater til prisen, men da vi var enige om den skulle gå til en organisasasjon og ikke en person var det en kandidat som pekte seg ut, sier Pedersen.

Nå skal Næringslivsringen bli mønster for tilsvarende samarbeidsorganisasjoner i Sverige og Danmark. Lillian Fjærdingen tar over som leder av NVFs kompetanseutvalg. -Jobben blir å skape kontakt mellom de nordiske landene om noe som faktisk er en felles utfordring; rekruttering av unge til de tekniske yrkene, sier hun.

Vegdekkeprisen

NVFs vegdekkepris gikk til Island, til Arnar Halldórson og entreprenøren Lýsi hf.

Pris-belegning.jpg-Vi fikk forslag på fem kandidater og hadde en spennende avstemning før vi kom frem til en vinner, sier Lämminkainen Danmarks Lotte Josephsen som leder NVF-utskottet.

Kandidatene presenterte FOU-prosjekter om asfalt eller overflatebehandling av veg, den svenske om jevnhet, den norske om reduksjon av støy, den danske om kontraktsformer, den finske om gjennbruksasfalt og den islandske om bruk av fiskeolje i overflatebehandling. I sommer er det lagt forsøksstrekninger på Island med overflatebandling der et restprodukt etter produksjon av tran erstatter ordinær olje.

FOU-prosjektene ble vurdert etter en serie kriterier som tar for seg forståelighet, nyhetsverdi, nyskaping, markedspotensiale og realisme.  

 

Bildene her er av Ypsilonbrua i Drammen og er tatt av Kjell Wold, Statens vegvesen


LeitaSponsors