Rullstolsburen eller synskadad – flera provade på

13.06 2012 | Kerstin Ericsson

Rullstolsburen eller synskadad – flera provade på

För den som ville fanns möjlighet att testa både rullstol och hur det är att vara synskadad under onsdagen. Speciella glasögon visade olika grader av synnedsättning.

synskadad Jorge.jpg

En av dem som provade på var Jorge Soria Galvarro från Scania i Södertälje. Jacob Deichmann hjälpte till att leda honom.
– Man kände vibrationen i ytan genom staven. Det ger en bra återkoppling att få prova själv. Men att inte kunna se var klaustrofobiskt.

Johan Pettersson rullstol.jpg

Johan Pettersson läser väg och vatten på Chalmers i Göteborg och är här med tre andra studenter. Han provade på både glasögon och att köra rullstol.

Gudbjörg Lilja Erlendsdottir från den isländska konsultfirman Efla, testade två par glasögon och rullstol. Ena glasögonparet visade ett mycket smalt synfält, det andra var kraftigt grumligt.
– Med det smala synfältet var det mycket svårare att gå än med det grumliga, tyckte Gudbjörg. Man måste verkligen vrida på huvudet för att se åt sidorna.

handikapp blind Emma Newman käpp.jpg

Emma Newman har tidigare forskat om synskadade och blinda på Lunds Tekniska Högskola. Idag jobbar hon med samma frågor på Vectura i Malmö.
– Ledstråken här leder inte till dörren utan till glasväggarna. Dessutom snubblar man på dem. Det viktigaste av allt när man ska bygga något är att ta reda på vilken kunskap som finns innan man bygger. Det är synd att inte ta till sig den och det kostar mycket att göra om det efteråt.

Ledstråk ska vara tydliga, igenkännande och signalen personen får i käppen måste betyda samma sak vart man än kommer, säger Emma.


LeitaSponsors