Tre bilder av framtiden

13.06 2012 | Göran Fält

Tre bilder av framtiden

Bilar som kan köra utan förare, för att kunna delas av flera.

En ny transportpolitik som sätter kundernas behov före tekniska prestigeprojekt.

En mäktig natur som sätter gränserna för vad människan kan göra .

Det var tre bilder av framtiden som presenterades i Via Nordicas sista plenum.

 

Kanske var det hästen som förenade de bilder av framtiden som beskrevs under den sista plenumsessionen; på en gång transportmedel och naturkraft.

Tinosch Ganjineh från Berlins universitet började med bilden av hästen som ersattes av bilen som transportmedel i städerna i början av 1900-talet. Men nu håller Tinosch och hans kollegor på att utveckla en bil som är lika självständig som hästen och kan köra utan förare.

En prototyp till en autonom bil finns redan. Den kan köra genom Berlin på egen hand, tack vare lasersensorer, kameror och radar. I dag kräver reglerna att en mänsklig säkerhetsförare finns i bilen under den förarlösa körningen. Men bilen fungerar utan förare och kan vara grunden för ett förarlöst taxisystem, som skulle göra det lättare att dela på bilar och därmed minska utsläpp och trängsel orsakade av biltrafik.

En revolutionerande tanke som illustrerades av talande filmsekvenser från Brandenburger Tor.Plenum 5 004.jpg

Lika revolutionerande var den nya finska transportpolitik som presenterades av Eeva Linkama från det finska transportministeriet. Hon beskrev ett skifte till ett helt nytt tankesätt när det gäller vägar och transporter. Kanske ett lika stort steg som när bilen ersatte hästen som transportmedel?

Utgångspunkten är att skapa bättre och snabbare service som tillgodoser kundernas behov. Ett mer effektivt system som ger nya affärsmöjligheter och en plattform för hållbar tillväxt och lägre koldioxidutsläpp.

– Fokus är på att producera värde för kunderna, inte att producera vägar eller järnvägar, sa Eeva Linkama. Kunderna förvandlas från passiva objekt till aktiva subjekt, som är delaktiga i processen. Vi fokuserar på transportkedjor, alla transportslag är jämlika och vi ser en stor spännvid på åtgärder.

Den isländske presidentkandidaten Ari Trausti Gudmundsson avslutade med att visa svindlande bilder av den vackra isländska naturen, inte minst islandshästar. Hans budskap var att vi finns i naturen och att naturen finns i oss. Därför måste vi ta hänsyn till naturens mäktiga krafter när vi funderar på framtidens transporter.


LeitaSponsors